START
Wyszukiwanie najlepszego serwera
IP: ...
ISP: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Download:
... Mb/s
Upload:
... Mb/s
Ping:
... ms
Opóżnienia:
... ms
RESTART Podziel się ZATWIERDŹ
Wybierz serwer

Przeglądanie stron: 5/5
Streaming Wideo (LQ): 5/5
Streaming Wideo (HQ): 5/5
Połączenia (WHATSAPP): 5/5
GRY ONLINE: 5/5